Algavad kursused 2019

MTÜ Koeru Haridus- ja Kulturiselts osaleb partnerina Eesti Vabaharidusliidu projektis, mida rahastatakse EL struktuuritoetuste ja Haridus- ja Teadusministeeriumi toel:

Prioriteetsete võtmepädevuste arendamine 2018-2020

2018 september – detsember  toimus inglise keele kursus A1 taseme keeleõppijale, maht 40 kontakttundi. Koolitaja Rhea Sillaste.


2018 september – detsember  toimus arvutiõpetuse algkursus, maht 40 kontakttundi. Koolitaja Marko Sirila. Kursus toimus EL struktuuritoetuste ja Haridus- ja Teadusministeeriumi Prioriteetsete võtmepädevuste arendamine 2016-2019 toel

2019. a  märtsis toimus taas inglise keele kursus algtasemele, maht 40 kontakttundi. Kursus toimus EL struktuuritoetuste ja Haridus- ja Teadusministeeriumi Prioriteetsete võtmepädevuste arendamine 2018-2020 toel .

2019. 24,september – 26.november igal teisipäeval algusega kell 17.00 toimub arvutiõpetuse algkursus Imavere Põhikoolis, maht 40 kontakttundi. Koolitaja Ülle Jääger. Kursus toimub EL struktuurtoetuste ja Haridus- ja Teadusministeeriumi  Prioriteetsete võtmepädevuste arendamine 2018-2020