Inglise keele kursus algtasemel ja arvutiõpetuse algkursus algavad septembris 2018!

MTÜ Koeru Haridus- ja Kultuuriseltsi Koeru Koolituskeskus osaleb Eesti Vabaharidusliidu projektis Prioriteetsete võtmepädevuste arendamine 2016 – 2019, mida rahastatakse EL struktuuritoetuste ja Haridus- ja Teadusministeeriumi toel.

Projekti peamine eesmärk on varem õppes vähe osalenud täiskasvanute kaasamine õppesse, et arendada nende võõrkeeleoskust ja digipädevust.
Septembris 2018 algab inglise keele kursus algtasemel (maht 40 tundi) ja arvutiõpetuse algkursus (maht 40 tundi).