Algavad kursused 2020

MTÜ Koeru Haridus- ja Kulturiselts osaleb partnerina Eesti Vabaharidusliidu projektis, mida rahastatakse EL struktuuritoetuste ja Haridus- ja Teadusministeeriumi toel:

Prioriteetsete võtmepädevuste arendamine 2018-20202019. a  märtsis toimus taas inglise keele kursus algtasemele, maht 40 kontakttundi. Kursus toimus EL struktuuritoetuste ja Haridus- ja Teadusministeeriumi Prioriteetsete võtmepädevuste arendamine 2018-2020 toel .

2019. 24,september – 26.november igal teisipäeval algusega kell 17.00 toimub arvutiõpetuse algkursus Imavere Põhikoolis, maht 40 kontakttundi. Koolitaja Ülle Jääger. Kursus toimub EL struktuurtoetuste ja Haridus- ja Teadusministeeriumi  Prioriteetsete võtmepädevuste arendamine 2018-2020

2020. 21,jaanuar – 14.aprill igal teisipäeval algusega kell 17.00 toimub arvutiõpetuse algkursus Koeru Keskkoolis, maht 40 kontakttundi. Koolitaja Anne Muhk. Kursus toimub EL struktuurtoetuste ja Haridus- ja Teadusministeeriumi  Prioriteetsete võtmepädevuste arendamine 2018-2020