Ajalugu

Pilk ajalukku

Jaan Tõnisson, kui Eesti Rahvahariduse Seltsi üks asutajatest (1906.a.) seadis seltsielus esikohale rahvusliku aate kujundamise ning eestlaste haridus- ja kultuurivajaduse. Koos oma osakondadega oli ERS üks suuremaid ja teovõimsamaid organisatsioone Eestimaal.

Koeru edumeelsed mehed asutasid ERS Koeru haruseltsi 1907.a. Seltsil oli 37 liiget. Nende meeste tähtsaimaks saavutuseks oli oma Haridusseltsi kooli asutamine 1908.a. Kooli juhtis legendaarne Koeru koolimees Johannes Sõster. 1910.a. sügisest oli ühe aasta kooliõpetajaks hilisem luuletaja Henrik Visnapuu.

1919.a. sügisel elustasid Koeru õpetajad ja edumeelsed talumehed haridusseltsi tegevuse. Koostati uus põhikiri ja seltsi nimeks sai Koeru Hariduse Selts. Toonase põhikirja punkt 2 ütleb: „Oma ülesannete täitmiseks avab selts rahvaraamatukogusid, ja lugemislaudu, koole ja kursusi, paneb toime üksikuid ettelugemisi, teadlikke õppekäike ja harjutusi kunstides, korraldab lugemisringe ja vaielusõhtuid, annab välja populaarteaduslisi kirjatöid jne.”

Koeru Haridus- ja Kultuuriselts (HKS) asutati 12. novembril 1994.a. kohalike õpetajate, kultuuritöötajate ja tegutsevate seltside esindajate initsiatiivil. Asutajaliikmeid oli 21.

21. novembril registreeriti Koeru HKS kui mittetulundusühing Eesti Vabariigi valitsuse poolt.