Rubriigiarhiiv: Määratlemata

Algavad kursused 2019

MTÜ Koeru Haridus- ja Kulturiselts osaleb partnerina Eesti Vabaharidusliidu projektis, mida rahastatakse EL struktuuritoetuste ja Haridus- ja Teadusministeeriumi toel:

Prioriteetsete võtmepädevuste arendamine 2018-2020

2018 september – detsember  toimus inglise keele kursus A1 taseme keeleõppijale, maht 40 kontakttundi. Koolitaja Rhea Sillaste.


2018 september – detsember  toimus arvutiõpetuse algkursus, maht 40 kontakttundi. Koolitaja Marko Sirila. Kursus toimus EL struktuuritoetuste ja Haridus- ja Teadusministeeriumi Prioriteetsete võtmepädevuste arendamine 2016-2019 toel

2019. a  märtsis algas taas inglise keele kursus algtasemele. Maht 40 kontakttundi. Kestab 9.maini 2019. Toimub teisipäeviti ja neljapäeviti Koeru Keskkools. Algus on iga toimumiskorral 18.30.

2019. septembris avame uuesti arvutiõpetuse algkursuse.