Avaleht

MTÜ Koeru Haridus- ja Kulturiselts osaleb partnerina Eesti Vabaharidusliidu projektis, mida rahastatakse EL struktuuritoetuste ja Haridus- ja Teadusministeeriumi toel:

 

Prioriteetsete võtmepädevuste arendamine 2016-2019

Projekti peamine eesmärk on varem õppes vähe osalenud täiskasvanute kaasamine õppesse, et arendada
nende võõrkeeleoskust ja digipädevust.

 

2018 september – detsember  toimus inglise keele kursus A1 taseme keeleõppijale, maht 40 kontakttundi. Koolitaja Rhea Sillaste.

2018 september – detsember  toimus arvutiõpetuse algkursus, maht 40 kontakttundi. Koolitaja Marko Sirila.

2019. a  märtsis algas taas inglise keele kursus algtasemele. Maht 40 kontakttundi. Kestab 9.maini 2019. Toimub teisipäeviti ja neljapäeviti Koeru Keskkools. Algus on iga toimumiskorral 18.30.

  1. septembris avame uuesti arvutiõpetuse algkursuse.